Vägtullar i Norge

Vägtullar (”Bomring”) i Norge
Så här hanterar Hyrbilfor99.com kostnaden för vägtullar i Norge
Vägtullar i norska städer är ganska vanligt förekommande. Den norska benämningen på de trafikantfinansierade betalningssystem som finns i flera städer i Norge är bomring . Bomringen är en ring av vägtullar runt en ort. Vägtullarna ligger ofta längs infartsvägar. En väg som har en betalstation längs någon del av vägen kallas på norska bomvei (”bomväg”).

På den norska sidan www.autopass.no kan du läsa mer om vilka vägar som är avgiftsbelagda.

Priser och rabatter fastställs av varje enskilt vägavgifts- och färjebolag. De kan variera mellan de olika betalstationerna och färjelinjerna samt efter hur mycket du kör.

Hyrbilfor99.com strävar efter billigast möjliga lösning för dig som kund. När det gäller kostnaden för vägtullar i Norge innebär det följande alternativ:

1) Det enklaste och billigaste sättet att hantera betalningen är att du lånar en av våra Brobizzar. Du slipper då att stanna för att betala vid varje vägtull. Brobizzen ger 20% rabatt på priset på i stort sett alla vägtullar jämfört med kontantpriset. Vi gör inget påslag på priset, du debiteras endast för den verkliga kostnaden.

2) Du kan också betala kontant i samband med genomfart. Observera att det i många fall inte finns några grindar som hindrar dig att köra igenom utan att betala, men då får vi efter någon vecka en betalningspåminnelse som vi i vår tur måste efterdebitera dig som kund med ett tillägg av en administrativ kostnad på 300 kronor.

Kommentera