Priser

0-4 timmar

från 489
kr
 • F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3
 • Km-pris inklusive bensin / diesel: 5,90 kr

1 dygn

från 948
kr
 • F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3
 • inkl 100 km
 • Extra km: 3,90 kr
 • Fria km - 1690 kr
Populär

2 dygn

från 1896
kr
 • F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3
 • inkl 200 km
 • Extra km: 3,90 kr
 • Fria km - 2 686 kr

Fullständig prislista

På nedan prislista kan du välja vilket som passar för just dig.

 

Prislistan visar några exempel på vad det kostar att hyra bil hos oss. Skall du hyra lastbil ett annat antal dygn än vad som finns med i prislistan så är du välkommen att kontakta oss för offert.
Prislistan bygger på principen att om du hyr 3 dygn eller längre så får du en ökad rabatt för varje dygn du hyr.

Om du har behov av att hyra en lastbil eller en skåpbil under en hel dag eller längre och kanske skall köra längre än bara lokalt i Malmö,då skall du titta i prislistan för dygn med fria mil.
I priset ingår 100 km per dygn och skadereducering. Det som tillkommer är diesel. Du hämtar bilen fulltankad och återlämnar den fulltankad.

Om du endast har behov av att låna en lastbil under en del av dagen och inte kommer att köra så långt, då skall du titta i timprislistan. Här hittar du hyrespriserna för våra korttidshyror.
Det som tillkommer är km-priset, vilket innebär att du endast betalar för de km som du kör. I priset ingår diesel och skadereducering. Du behöver alltså inte tanka bilen innan du lämnar tillbaka den.


Du kan självklart komplettera med tillbehör som spännband,  kärra, brobizz .

 

1 dygn

Bilgrupp inkl 100 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 948 kr 3,90 kr 1690 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 1290 kr 4,90 kr 2790 kr

2 dygn

Bilgrupp inkl 200 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 1896 kr 3,90 kr 2 686 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 2580 kr 4,90 kr 3 520 kr

3 dygn

Bilgrupp inkl 300 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 2730 kr 3,50 kr 3 780kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 3715 kr 4,00 kr 4 915 kr

4 dygn

Bilgrupp inkl 400 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 3602kr 3,50 kr 5002 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 4902 kr 4,00 kr 6 502 kr

5 dygn

Bilgrupp inkl 500 km Extra km Fria km
F 2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 4 456kr 3,50 kr 6206 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 6 063 kr 4,00 kr 8 060kr

6 dygn

Bilgrupp inkl 600 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 5290 kr 3,50 kr 7 090 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 7 198 kr 4,00 kr 9 598 kr

7 dygn

Bilgrupp inkl 700 km Extra km Fria km
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 6105 kr 3,50 kr 8 555 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 8308 kr 4,00 kr 11 108 kr

BILHYRA 0-4 timmar

Bilgrupp 0-4 timmar* inklusive bensin/diesel. (0 km körsträcka ingår) Km-pris inklusive bensin / diesel
F2 – Lastbil/Skåpbil 10.8m3 489 kr 5,90 kr
F3 – Lastbil/Skåpbil 18.6m3 798 kr 6,10 kr
 • I priserna ingår helförsäkring samt skadereducering.
 • Utlandsförsäkring tillkommer vid färd utanför Norden.

* Bilen skall hämtas och lämnas under våra ordinarie öppettider:
måndag – fredag    09.00-18.00
lördag    09.00-18.00
söndag    09.00-18.00

Tillbehör

Dygn Vecka
Spännband till lastbil (deposition som återfås vid återlämnandet) 100 kr 100 kr
Säckakärra ”pirra” 20 kr 140 kr

Brobizz

Öresundsbron Enkel T o R
 Brobizz för bilklass A-F2  400 kr 800 kr
 Brobizz för bilklass F3  900 kr 1800 kr
 • I våra priser ingår alltid
  helförsäkring och skadereducering.

Vid eventuell skada så minskas din självrisk
enl nedan tabell.

Vi en ersättningsbar skada på hyrbilen tar vi ut en självrisk på:

 Skademoment  Utan skadekostnads- reducering  Med skadekostnads- reducering
Vagnskada 15 000 kr 3 000 kr
Trafiksjälvrisk 6 500 kr 3 000 kr
Stöld 8 500 kr 3 750 kr
Stöld med nyckel Bilens nuvärde 10 000 kr
Brandskada 7 750 kr 3 750 kr
Glasskada 2 500 kr
Skadegörelse (t.ex. klotter) 4 000 kr 750 kr
Sönderkörda däck Nypris 750:-/däck
Bärgning och räddning (om skadan ej täcks av annat försäkringsmoment 1 500 kr 1 500 kr
För hyrespersoner under 24 år tillkommer en särskild ungdomssjälvrisk, vilket innebär en extra självrisk på 1500:- utöver det som står i prislistan här ovan.

Villkor

När du hyr bil, lastbil, eller anlitar några av våra tjänster följer vi de riktlinjer som branschorganisationerna BUP tagit fram. Här kan du läsa de villkor som gäller. Villkoren finns i pdf-format och du behöver Adobe Acrobat reader eller motsvarande för att kunna läsa villkoren.

Hyrbil – Allmänna hyresvillkor (personbil och lastbil)

Bra att känna till

Åldersgräns
Hyrestagaren måste ha fyllt 24 år och haft ett giltigt körkort i minst 1 år.
Det är i vissa fall möjligt att frångå denna åldersgräns men då tillkommer en ungdomssjälvrisk vid en eventuell skada.
Ungdomssjälvrisken är 1500 kr per skademoment (utöver den ordinarie självrisken). Ungdomssjälvrisken kan ej reduceras.

Försäkringar
Försäkringen gäller för alla hyrestagare som har fyllt 24 år och som har haft körkort i minst 1 år.
Vid registrering av extra förare måste även denna förare uppfylla detta villkor och visa sitt körkort vid uthyrningstillfället.
Det är endast de personer som står skrivna i hyreskontraktet som har rätt att köra fordonet.
Med hyrestagarens samtycke och på dennes ansvar kan även person tillhörande hyrestagarens familj bruka fordonet.
Det är möjligt att hyra vissa av våra fordon för resa utomlands men detta kräver särskilt tillstånd av uthyraren och skall skriftligen finnas med i uthyrningsavtalet, varvid detta faktum också måste meddelas vid bokning.
Avbokning av bokat fordon måste ske senast 48 timmar innan hyrestillfället då hyrestagaren annars blir skyldig att betala en avbokningsavgift à 250 kr.

Köra hyrbil i Sverige, Norge och Danmark
Det ordinarie hyresavtalet tillåter att du kör i Sverige, Norge och Danmark. I menyerna till höger hittar du information om kostnader för vägtullar i Norge och i Stockholm.

Köra hyrbil i annat europeiskt land
Skall du köra i något annat europeiskt land måste du meddela detta vid bokning. Du måste då teckna en speciell utlandsförsäkring. Vi behöver veta vilket vilka länder du tänker köra i då det finns ett litet antal länder i europa som försäkringen inte täcker. Kontakta oss för att få reda på vilka försäkringskostnader som gäller för just den resa du tänker göra. Skulle något hända med hyrbilen utomlands och du av någon anledning inte är rätt försäkrad är det dessvärre mycket kostsamt för dig som kund.

© 2019 Hyrbilför99.com All Rights Reserved

Created by WebByAnnie.com